Rubber Swelling Test Fuels

Produkty te zostały opracowane do testów niszczących składników lub gotowych produktów wykonanych z polimerów, elastomerów oraz niektórych metali. Badania te przeprowadza się w celu zbadania wytrzymałości na zmiany w wyglądzie lub funkcjonowaniu pod wpływem węglowodorów, oraz mieszanin benzyna/metanol.

Hydrocarbon Fluid, type I
Hydrocarbon Fluid, type III
Reference Fuel A, ASTM D 471
Reference Fuel B, ASTM D 471