Secondary Reference Fuels

T&U Fuels

Używane do wyznaczania liczby cetanowej oleju napędowego, SRF Secondary Cetane Fuels T i U są stosowane w miejsce dużo droższych primary reference fuels (heptametylononane i n-cetane) w rutynowych oznaczeniach. Krzywa mieszania tych dwóch produktów pozwala tak je mieszać aby osiągnąć pożądaną liczbę cetanową.

Diesel Secondary Reference Fuel T-26
Diesel Secondary Reference Fuel U-19

Low, High, i Ultra High Cetane Check Fuels

Low Cetane Check Fuel i ASTM High Cetane Check Fuel są stosowane do wyznaczania charakterystyki silników cetanowych diesla według normy ASTM D613. Oznaczenie na opakowaniach tych paliw wzorcowych zawsze zawiera aktualną liczbę cetanową określoną przez kalibracje ASTM. Ultra High Cetane Check Fuel charakteryzuje liczba cetanowa 58,6.

Diesel Cetane Ck Fuel High
Diesel Cetane Ck Fuel Low