Toluene Standardization Fuels

Toluene Standardization Fuels stosowane są do kalibrowania silników stukowych w celu osiągnięcia dokładnego oznaczenia, Reference Fuel Grade Toluene jest także używany do otrzymywania Toluene Standard Fuels zgodnie z ASTM D2699 i ASTM D2700.

Toluene Standard Fuel 89.3
Toluene Standard Fuel 93.4
Toluene Standard Fuel 96.9
Toluene Standard Fuel 99.8